Przedsięwzięcie pn. „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie”. 

W bieżącym roku Gmina Krzemieniewo zrealizowała przedsięwzięcia pn. „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie”. Ścieżki przyrodniczo - edukacyjne to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji ekologicznej. Celem przedsięwzięcia jest:

- zwiększenie wiedzy z zakresu przyrody, ekologii i środowiska,

- nabycie umiejętności odczytywania danych meteorologicznych,

- zagospodarowanie terenu.

W ramach przedsięwzięcia pn. Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie” zakupiono 2 heliografy oraz wyposażenie ogródka meteorologicznego obejmującego higrometr, barometr, termometr zegarowy, termometr cieczowy do klatki, deszczomierz Hellmana, anemometr z pomiarem chwilowym, termometr gruntowego, statyw na termometr gruntowy. Każda szkoła otrzymała jeden zestaw. Ponadto zakupiono 2 zestawy tablic edukacyjnych składających się z:

- I zestaw (tablica leśne abecadło, 22 szt. Tablic gatunkowych przedstawiających krzewy i rośliny różnego gatunku)

- II zestaw (tablica leśne abecadło, 21 szt. Tablic gatunkowych przedstawiających krzewy i rośliny różnego gatunku)

Każda szkoła otrzymała zestaw książek:

- szkoła w Pawłowicach 7 książek (500 roślin ogrodowych, Vadamecum cięcia rod, Atlas drzew i krzewów, Choroby roślin i kwiatów, Ogród dla początkujących, Choroby i szkodniki, Drzewka i krzewy ozdobne)

- szkoła w Nowym Belęcinie 11 książek (Ptaki-Encyklopedia ilustrowana, Gady i płazy- Encyklopedia, Mój pies, Zabytki UNESCO w Polsce, Ilustrowany atlas roślin, Encyklopedia Zwierzęta świata, Dobrze wiedzieć Encyklopedia przyrodnicza, Wojciech Gil opowiada o lesie, Poznaj ssaki, Ptaki Polski, Psy)

Zakupiono także zestaw sadzonek obejmujący rośliny różnego gatunku min. brzoza, cis, dąb, jodła, lilak, magnolia – łącznie 43 sadzonki.  Sadzonki zostały posadzone na terenie szkoły w Pawłowicach oraz w Nowym Belęcinie.

www.wfosgw.poznan.pl

Obraz

Przedsięwzięcie pn.: „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie ” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Obrazek
Obrazek