Park edukacji przyrodniczej w Krzemieniewie

Rozstrzygnięto pozytywnie wniosek Gminy Krzemieniewo  na realizację przedsięwzięcia pn. „Park edukacji przyrodniczej w Krzemieniewie”. Gmina Krzemieniewo otrzyma na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 90.250,00 zł. Dotacja stanowi 95% wartości projektu.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie parku edukacji przyrodniczej w Krzemieniewie. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:

a) Budowa altanki edukacyjnej

b) Budowa ogrodu zmysłów dla dzieci

c) Zagospodarowanie terenu – zadanie obejmuje uporządkowanie dawnego cmentarza ewangelickiego, zakup odpowiedniego podłoża, wyznaczenie nowych ścieżek.

d) Zakup tablic przyrodniczo-edukacyjnych – w ramach zadania zakupione zostaną duże tablice informacyjne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej oraz małe dotyczące opisu roślin, które zostaną posadzone.

e) Zakup roślin wieloletnich

Park edukacji przyrodniczej to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej. Korzystać będą z niego zarówno dzieci jak i dorośli.

Celem przedsięwzięcia jest:

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Krzemieniewo

- zwiększenie wiedzy z zakresu przyrody, ekologii i środowiska,

- zagospodarowanie terenu.

Produkty przedsięwzięcia:

- liczba utworzonych ścieżek przyrodniczo-edukacyjna – 1 szt.

- liczba utworzonych ogród zmysłów dla dzieci – 1 szt.

- liczba osób, które w ciągu roku odwiedzą park edukacji przyrodniczej – ok 800

Rezultaty przedsięwzięcia:

- zwiększenie wiedzy z zakresu przyrody, ekologii i środowiska,

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

www.wfosgw.poznan.pl


Obraz

Przedsięwzięcie pn.: „Park edukacji przyrodniczej w Krzemieniewie ” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo

Gmina Krzemieniewo otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo”

Przedmiotem inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi w Luboni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

Zakres zadania inwestycyjnego:

1)      Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o parametrach:

Qdśr. = 2 × 490 m3/d = 980 m3/d,

Qdmax.= 2 × 633 m3/d = 1.266 m3/d

oraz budowa obiektów oczyszczalni ścieków.

2)      Budowa 45,67 km sieci kanalizacja sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie aglomeracji Krzemieniewo

Łączna wartość projektu: 32 108 198,73 zł

Okres realizacji: 2016-2018Obraz

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo  ” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Obrazek
Obrazek
Obrazek


Przedsięwzięcie pn. „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie”. 

W bieżącym roku Gmina Krzemieniewo zrealizowała przedsięwzięcia pn. „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie”. Ścieżki przyrodniczo - edukacyjne to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji ekologicznej. Celem przedsięwzięcia jest:

- zwiększenie wiedzy z zakresu przyrody, ekologii i środowiska,

- nabycie umiejętności odczytywania danych meteorologicznych,

- zagospodarowanie terenu.

W ramach przedsięwzięcia pn. Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie” zakupiono 2 heliografy oraz wyposażenie ogródka meteorologicznego obejmującego higrometr, barometr, termometr zegarowy, termometr cieczowy do klatki, deszczomierz Hellmana, anemometr z pomiarem chwilowym, termometr gruntowego, statyw na termometr gruntowy. Każda szkoła otrzymała jeden zestaw. Ponadto zakupiono 2 zestawy tablic edukacyjnych składających się z:

- I zestaw (tablica leśne abecadło, 22 szt. Tablic gatunkowych przedstawiających krzewy i rośliny różnego gatunku)

- II zestaw (tablica leśne abecadło, 21 szt. Tablic gatunkowych przedstawiających krzewy i rośliny różnego gatunku)

Każda szkoła otrzymała zestaw książek:

- szkoła w Pawłowicach 7 książek (500 roślin ogrodowych, Vadamecum cięcia rod, Atlas drzew i krzewów, Choroby roślin i kwiatów, Ogród dla początkujących, Choroby i szkodniki, Drzewka i krzewy ozdobne)

- szkoła w Nowym Belęcinie 11 książek (Ptaki-Encyklopedia ilustrowana, Gady i płazy- Encyklopedia, Mój pies, Zabytki UNESCO w Polsce, Ilustrowany atlas roślin, Encyklopedia Zwierzęta świata, Dobrze wiedzieć Encyklopedia przyrodnicza, Wojciech Gil opowiada o lesie, Poznaj ssaki, Ptaki Polski, Psy)

Zakupiono także zestaw sadzonek obejmujący rośliny różnego gatunku min. brzoza, cis, dąb, jodła, lilak, magnolia – łącznie 43 sadzonki.  Sadzonki zostały posadzone na terenie szkoły w Pawłowicach oraz w Nowym Belęcinie.

www.wfosgw.poznan.pl

Obraz

Przedsięwzięcie pn.: „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne przy Zespole Szkół w Pawłowicach i Nowym Belęcinie ” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Obrazek
Obrazek