30 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Drobninie odbyły się gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili goście: Wójt Gminy Krzemieniewo – p. A. Pietrula, radni Gminy Krzemieniewo, Dyrektorzy szkół, Sołtysi poszczególnych miejscowości oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Ponadto w uroczystości wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół wraz z nauczycielami.
Akademia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12.00. Po wyprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan dyrektor - Leonard Kaczmarek, który w kilku słowach przypomniał zebranym historię i znaczenie, tego jakże ważnego dla naszego narodu wydarzenia z dnia 3 maja 1791 roku. Po przemówieniu pana dyrektora rozpoczęło się specjalnie przygotowane na tę okoliczność widowisko teatralne przygotowane przez p. Andżelikę Jankowiak oraz Elżbietę Cieślę. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy Ib szkoły podstawowej, IIA i IIB gimnazjum oraz uczennice kółka artystycznego działającego w naszej szkole. Nad nagłośnieniem pieczę sprawował pan Michał Rosik.
Oryginalna sceneria, wykorzystanie prezentacji multimedialnych, wspaniały śpiew artystów oraz montaż słowno-muzyczny wprowadziły w iście patriotyczny nastrój wszystkich zgromadzonych na widowni. Spektakl przybliżył historię rodzenia się w naszym kraju konstytucji, wielkiej radości z okazji jej podpisania, ale i konsekwencji, jakie spadły na nasz kraj po jej unieważnieniu. Ponadto ukazano również symbolikę barw narodowych oraz godła, a także podkreślono, że dzieło Konstytucji 3 Maja nie zginęło i pozostało na zawsze symbolem odrodzenia i mądrości Polaków.
Czy symbol ten będzie utożsamiany z Polską i Polakami, zależy wyłącznie od nas, a przede wszystkim od młodych Polaków. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie w placówkach oświatowych tych pięknych tradycji, wpisanych i głęboko zakorzenionych w naszej historii, by czerpać z nich siłę i mądrość.
tekst Andżelika Jankowiak i Elżbieta Cieśla