W pięknej sali pawłowickiego pałacu odbyła się uroczystość z okazji 25 lat samorządu terytorialnego. Od 1990 roku to samorządy stały się właścicielem gminnego majątku. Później powstały też powiaty samorządowe. Radnych gminy i powiatu, wójtów, prezydentów miast, a także radnych sejmików wybieramy w wyborach bezpośrednich. Reforma samorządowa byłą jedną z większych w nowej Polsce. Od tamtego czasu minęło właśnie ćwierć wieku.
Na uroczystość z tej okazji do pałacu w Pawłowicach gości zaprosili przewodniczący Rady Gminy Piotr Sikorski oraz wójt gminy Andrzej Pietrula. Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli więc dawni i obecni samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych władze powiatu, członkowie organizacji i stowarzyszeń, pracownicy Urzędu, dyrektorzy największych zakładów w gminie, nauczyciele, młodzież. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła też senator Andżelika Możdżanowska , sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W bardzo uroczystej i serdecznej atmosferze przypomniano osiągnięcia gminy w minionych 25 latach. Wójt gminy pokazał, jak wspólnym wysiłkiem mieszkańców prowadzono gazyfikacje wsi, budowano drogi i ścieżki rowerowe, stawiano sale i boiska, remontowano wiejskie obiekty. Dziękował za zaangażowanie wszystkich środowisk , za dobrą pracę szkół, za wyniki osiągane w kulturze i sporcie, za większe bezpieczeństwo w gminie a także za coraz ładniejsze wsie. We wszystkich wsiach są przecież chodniki, oświetlenie, place zabaw, świetlice i chaty wiejskie jest Internet i telefonia, są miejsca do odpoczynku. Minione 25 lat zmieniły naszą gminę na naprawdę bardzo przyjazne miejsce do życia.
W czasie jubileuszowej uroczystości nie brakowało szczerych gratulacji przekazywanych na ręce władz gminy i poszczególnych mieszkańców. Senator Andżelika Możdżanowska wręczyła listy gratulacyjne pracownikom gminnych placówek i działaczom społecznym. Prezes OHZ Garzyn, Tadeusz Ziółkowski, przekazał piękne zdjęcie garzyńskiego pałacu, starosta Jarosław Wawrzyniak i przewodniczący Rady Powiatu Jan Szkudlarczyk wręczyli gospodarzom imprezy okolicznościową dedykację, a najmłodsi radni przekazali wójtowi kwiaty. Natomiast każdy z gości otrzymał od władz gminy mały upominek oraz list z podziękowaniami za współpracę z samorządem i za udział w zmienianiu gminy na lepszą.
Bardzo miłą częścią imprezy był program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli wszystkich szkół. Z jednej strony okolicznościowy i patriotyczny, z drugiej pełen humoru i satyrycznych scenek. Wójt gminy wręczył też nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego po nazwą „Najpiękniejsze miejsca w gminie” . A potem wszyscy dzielili się tortem, rozmawiali, wspominali.
Całą imprezę prowadził przewodniczący Rady, Piotr Sikorski. Z wielkim szacunkiem wspominał też o tych, którzy odeszli i pozostawili swój wkład w rozwój naszej małej ojczyzny.

Pliki do pobrania:
25__lecie_samorzzdu_terytorialnego_w_gminie_krzemieniewo.pdf