Jak co roku myśliwi z Koła Łowieckiego Drop Garzyn zorganizowali tradycyjnego hubertusa.
Impreza odbyła się w sobotę, 7 listopada, przy stanicy Nadolnik, a samo polowanie w okolicznych lasach. Na swojego hubertusa Koło zaprosiło nie tylko czynnych członków, ale także ich rodziny. Razem świętowało około 80 osób, Myśliwi pozyskali tego dnia dwie łanie jelenia i cztery dziki. Najważniejsze było jednak spotkanie przy tradycyjnych myśliwskich potrawach oraz dźwiękach sygnatówek.
Wspólnie bawili się myśliwi, członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście, a wszystko przy ładnej pogodzie, na świeżym powietrzu.