W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przygotowaliśmy kompleksowy program wsparcia dla liderów lokalnych działających na rzecz swojego otoczenia – mówi Dagmara Kistela z Centrum PISOP.

Do programu mogą zgłaszać się osoby, które:

•są aktywne w swoim środowisku (w organizacji pozarządowej, jednostce samorządu terytorialnego, biznesie, grupie nieformalnej), chętnie włączają się w realizację lokalnych inicjatyw

•zauważają  problemy społeczne (np. brak miejsca spotkań dla młodzieży, mała aktywność seniorów) i chcą je skutecznie rozwiązywać

•doceniają współpracę różnych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Osoby, które dołączą do grona liderów lokalnych LOWES, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach, wizytach studyjnych, coachingu, a także stałemu wsparciu specjalistów, będą miały niepowtarzalną szansę:

- zdobyć nowe umiejętności liderskie (m.in. w zakresie budowania partnerstw lokalnych, mobilizowania mieszkańców do działania)

- zdobyć wiedzę w zakresie rozwijania ekonomii społecznej w środowisku lokalnym

- poznać dobre praktyki w zakresie aktywizowania mieszkańców i budowania współpracy w środowisku lokalnym

 -wymienić się  doświadczeniami z innymi liderami lokalnymi z całej Polski

- zdobyć środki na organizację spotkań i innych działań w środowisku lokalnym.

Zgłoszenia (do pobrania na stronie: http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/) należy przesłać do 15.12.2016 r.  na adres mailowy: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Mikołajem Kostaniakiem pod wskazanym mailem oraz nr tel. 65 520 78 86.