Każde dziecko poniżej 16-go roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rlniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione bezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Załączniki: