W lipcu br. w ramach projektu „Angielski szansą na przyszłość” zorganizowano spotkanie „Afternoon meeting tea”. Podczas zajęć uczestnicy projektu przy angielskiej herbatce
i ciasteczkach rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez konwersacje w języku angielskim utrwalające i wzbogacające ich słownictwo na temat Body Language – mowa ciała. Taka forma zajęć wpłynie na zwiększenie pewności siebie podczas rozmowy
z obcokrajowcem.
W czasie zajęć panowała przyjazna i miła atmosfera, uczestnicy chętnie podejmowali konwersacje.
Projekt „Angielski szansą na przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.