Z dniem 31 października 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie zakończy realizację projektu „Angielski szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 15-63 lat, mieszkających na terenie gminy Krzemieniewo.
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy z języka angielskiego u 30 mieszkańców gminy Krzemieniewo. W ramach kursu języka angielskiego zostało zorganizowane spotkanie „Afternoon meeting tea” oraz „Dzień angielski” nad jeziorem w Górznie.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:
- przeprowadzono 26 dwugodzinnych spotkań z każdą grupą, łącznie 156 godzin zajęć
z języka angielskiego,
- 30 osób zdobyło certyfikaty oraz dyplomy ukończenia kursu języka angielskiego,
- 30 uczestników projektu zwiększyło wiedzę z języka angielskiego.
Z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wynika, iż wsparcie oferowane w ramach projektu było adekwatne do potrzeb uczestników projektu. Wśród uczestników nastąpił wzrost wiedzy z języka angielskiego oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości. Wsparcie szkoleniowe udzielone uczestnikom projektu można określić jako efektywne.
Projekt pn. „Angielski szansą na przyszłość” realizowany był w okresie od 24 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.