W marcu 2009 r. Urząd Gminy Krzemieniewo złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 35.121,00 zł
1 lutego 2010 roku Urząd Gminy Krzemieniewo rozpoczął realizację projektu. Projekt skierowany jest do 10 strażaków OSP w wieku 20-40 lat zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy z zakresu ruchu drogowego i metod walki ze stresem.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii „C” oraz warsztaty pt. „Aktywna walka ze stresem”. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały edukacyjne.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja Uczestników Projektu. Przeprowadzono spotkanie z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej i przekazano zaproszenia do udziału w projekcie.

Projekt „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.