W lutym br. zakończono rekrutację Uczestników projektu „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”. Do projektu zakwalifikowano 10 osób.
Pierwszym etapem kursu prawa jazdy kategorii „C” było przeprowadzenie badań ogólnych i badań psychologicznych dla kierowców. Wszyscy uczestnicy przeszli badania pozytywnie.
Następnym etapem było przeprowadzenie zajęć teoretycznych. Pierwsze zajęcia teoretyczne odbyły się dnia 11 marca 2010 r. w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie. Na zajęciach kursanci poznani przepisy ruchu drogowego, techniki kierowania, zasady przewozu ładunków, pierwszą pomoc przedlekarską.
Uczestnicy kursu otrzymali materiały edukacyjne.

Aktualnie kursanci uczestniczą w części praktycznej kursu prawa jazdy kategorii „C”

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w kursie jest bezpłatny.