Na pytanie, jak zmobilizować mieszkańców do działania oraz jakie inicjatywy realizować można na terenie swojej gminy, odpowiadano na spotkaniu w Urzędzie Gminy, zorganizowanym 20.04.2010 r. w ramach I etapu projektu pn. Kapitalna Zmiana realizowanym przez Centrum PISOP w partnerstwie z Urzędem Gminy Krzemieniewo.
Podczas spotkania wystąpili przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej w swoich gminach.
Izabela Szablewska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych INGA opowiadała m.in.
o inicjatywach podejmowanych w gminie Śmigiel wspierających edukację dzieci
i młodzieży. Julia Sawicka z leszczyńskiej Fundacji Edukacyjnej Pro Musica mówiła
o organizacji muzycznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zaproszeni goście przekonywali zgromadzonych mieszkańców Gminy Krzemieniewo, że warto i należy wspólnie działać na rzecz swojej gminy. Bez wsparcia i udziału mieszkańców żadna inicjatywa do nich skierowana nie ma realnych szans na realizację – dodaje Katarzyna Spychaj, koordynatorka lokalna projektu.
Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji społecznej, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, rozwój turystyki to wszystko można zorganizować na terenie gminy, jeśli tylko w działania zaangażują się mieszkańcy - stwierdza Ewa Gałka.
W gminie Krzemieniewo nadszedł zatem czas, aby jej mieszkańcy powiedzieli sobie Możemy zrobić coś dla naszej gminy! Wszyscy mieszkańcy zainteresowani udziałem
w projekcie mogą zgłaszać się do Katarzyny Spychaj w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pod nr tel. (065) 536 00 16.
Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.