Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”. W piątek, 30 lipca br. odbędzie się spotkanie podsumowujące kurs prawa jazdy kategorii „C”. W spotkaniu wezmą udział Uczestnicy Projektu, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Strażacy, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Celem spotkania jest zaprezentowanie efektów, jakie uzyskaliśmy dzięki realizacji projektu.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.