Rozpoczął się kolejny etap projektu „Kapitalna Zmiana” realizowanego od marca bieżącego roku
w Gminie Krzemieniewo. Jest nim dwudniowe szkolenie pt. „Liderzy/ki działań na rzecz społeczności lokalnych”, które odbędzie się 31.05 - 01.06 w Żerkowie.

Szkolenie zorganizowane dla 20-osobowej grupy mieszkańców Gminy Krzemieniewo wyłonionej w drodze rekrutacji spośród uczestników spotkania informacyjnego, które odbyło się 20 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo.

W programie szkolenia m.in:
• Opis charakterystyki środowiska lokalnego;
• Określenie Czynników sprzyjających i czynników negatywnie wpływających na społeczność lokalną w gminie;
• Lider a animator społeczny – cechy, rola, zadania animatora i lidera;
• Strategie aktywizacji społeczności lokalnych;
• Planowanie działań lokalnych.

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka, Ewa Gałka z Centrum PISOP.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu działań liderskich oraz pracy metodą projektową przez przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli m.in. nabyć umiejętności z zakresu pracy metodą projektową na rzecz społeczności lokalnych i grup wykluczonych.

Założenia te wpisują się w cel główny projektu „Kapitalna Zmiana”, którym jest zwiększenie aktywności liderek i liderów lokalnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.