W lipcu zakończyliśmy realizację projektu ”Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy” rozpoczętego w lutym br.

10-cio osobowa grupa strażaków zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo ukończyła kurs prawa jazdy kategorii „C”. Podczas kursu strażacy poznali przepisy ruchu drogowego oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych.
W ramach projektu przeprowadzono także warsztaty pn. „Aktywna walka ze stresem”. Pod okiem trenerki strażacy wykonywali ćwiczenia relaksacyjne oraz rozwiązywali testy psychologiczne. Poznali także metody walki ze stresem. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów „Aktywna walka ze stresem” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy kategorii „C”.
Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące kurs prawa jazdy. Na spotkaniu przedstawiono rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu. Strażacy poznali także prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.

Z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wynika, iż wsparcie oferowane w ramach projektu było adekwatne do potrzeb uczestników projektu. Strażacy zdobyli nowe umiejętności i wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Wsparcie szkoleniowe udzielone uczestnikom projektu można określić jako efektywne.