Celem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo i jej świadomości na temat możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Krzemieniewo aktywnie działających lub chcących działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wsparcie kierowane jest zarówno do instytucji, grup nieformalnych , jak i osób pełniących funkcje lidera w swoim środowisku m.in. sołtysów, radnych, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (np. OSP, KGW), pracowników OPS, przedstawicieli lokalnych władz, dyrektorów szkół, itp.

W trakcie jego realizacji zostanie wyłoniona lokalna grupa liderów, która weźmie udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu pracy metodą projektową na rzecz społeczności lokalnych i grup wykluczonych. A następnie, z pomocą realizatorów projektu i w oparciu
o analizę zasobów Gminy Krzemieniewo, opracuje folder obrazujący Gminę Krzemieniewo.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 18 lutego 2011 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Prosimy zgłaszać się telefonicznie pod nr 65 536 00 16 lub osobiście w Urzędzie Gminy Krzemieniewo

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólne działania!