Rozpoczął się kolejny etap projektu „AKADEMIA LIDERÓW” realizowanego od stycznia bieżącego roku w Gminie Krzemieniewo. Jest nim dwudniowe szkolenie, które odbędzie się 16-17 marca 2011 r. w Żerkowie. W szkoleniu weźmie udział 15 osób.

W programie szkolenia m.in:
• Opis charakterystyki środowiska lokalnego;
• Określenie czynników sprzyjających i czynników negatywnie wpływających na społeczność lokalną w gminie;
• Lider a animator społeczny – cechy, rola, zadania animatora i lidera;
• Planowanie projektów społecznych.

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka, Ewa Gałka z Centrum PISOP.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu działań liderskich oraz pracy metodą projektową przez przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli m.in. nabyć umiejętności z zakresu pracy metodą projektową na rzecz społeczności lokalnych i grup wykluczonych.

Założenia te wpisują się w cel główny projektu „AKADEMIA LIDERÓW”, którym jest zwiększenie aktywności liderek i liderów lokalnych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Krzemieniewo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.