W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu pn. „AKADEMIA LIDERÓW”. W okresie sześciu miesięcy udało się osiągnąć zamierzony cel projektu, czyli zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Krzemieniewo i jej świadomości na temat możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nasi liderzy i liderki pracowali intensywnie, czego efektem jest publikacja o gminie Krzemieniewo. Publikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy Krzemieniewo oraz w Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie.
Zdobyta w trakcie projektu wiedza z zakresu działań liderskich, mobilizowania ludzi do działania oraz umiejętność pracy metodą projektową będzie wykorzystywana do podejmowania w przyszłości inicjatyw społecznych na terenie gminy.
Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 17 czerwca, grupa liderów i liderek lokalnych oceniła realizację projektu bardzo dobrze.

 
Serdecznie dziękuję za udział w projekcie!