Działasz w fundacji lub stowarzyszeniu?
Chcesz włączać się w działania na rzecz społeczności lokalnej?
 


Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Centrum Informacyjno-Doradczego w Lesznie

Centrum Informacyjno-Doradczego (CID) wspiera organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby chcące działać na rzecz społeczności lokalnej.

Do zadań CID należy:

I. Organizacja szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

II. Prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego, w ramach którego:
• Udostępnia dane o III sektorze
• Prowadzi badania potrzeb doradczo-szkoleniowych organizacji
• Doradza organizacjom w zakresie bieżącego funkcjonowania tematyka dotyczy: aspektów prawnych i księgowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej, źródłami finansowania, tworzenia projektów i innych wynikających z potrzeb organizacji
• Kompleksowo wspiera rozwój organizacji w ramach coachingu w 2013 roku CID obejmie wsparciem indywidualnym 2 organizacje pozarządowe
• Informuje jak założyć fundację lub stowarzyszenie

III. Działanie na rzecz rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem.

IV. Organizowanie Forum Inicjatyw Pozarządowych i prowadzenie innych działań sprzyjających integracji organizacji pozarządowych oraz służących ich szerszej promocji w społeczności lokalnej.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

Oferowane dla organizacji wsparcie jest bezpłatne.

Centrum Informacyjno-Doradcze przy Centrum PISOP w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6
tel. 65/520 78 86
Zasięg działania, powiaty: m. Leszno, leszczyński, wolsztyński
Doradczynie:
Anna Jądrzyk anna.jadrzyk@pisop.org.pl; Paulina Matczuk paulina.matczuk@pisop.org.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego