Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy? Weź sprawy w swoje ręce i stwórz miejsce pracy dla siebie i innych. Szansą dla Ciebie może być Spółdzielnia Socjalna. Otrzymasz m.in. bezpłatne:
• szkolenia,
• doradztwo,
• kursy zawodowe,
• wsparcie finansowe do 20 tys. zł!
Nabór wniosków o dotację na założenie Spółdzielni Socjalnych trwa do 15 listopada br. Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.
Formularze rekrutacyjne wraz z kompletem załączników można składać w terminie do 15.11.2013 r. osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Centrum PISOP, ul. Pl. Metziga 26/6, 64-100 Leszno z dopiskiem „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w Biurze Projektu lub do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Natalią Nowak pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailem natalia.nowak@pisop.org.pl.


Zapraszamy!!!


Pliki do pobrania:
formularz_rekrutacyjny.doc
regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.doc
zal_nr_1_-_opis_spoldzielni_socjalnej.doc
zal_nr_2_-_oswiadczenie.doc
zal_nr_3_-_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc