Dnia 4 stycznia w Zespole Szkół w Drobninie odbyło się tradycyjne spotkanie z wychowankami Domu Dziecka ze Wschowy. Na spotkaniu obecna była pani dyrektor Elżbieta Juskowiak i pani wicedyrektor Anna Baryga, pani dyrektor Mirosława Graf, opiekunki samorządu z Pawłowic i Drobnina, wójt Gminy Krzemieniewo pan Andrzej Pietrula, pani Grażyna Pacholczyk, która prowadziła zajęcia plastyczne oraz uczniowie, którzy działają w samorządzie szkoły oraz szkoły w Pawłowicach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Drobninie, a rozpoczęło się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów gimnazjum oraz pana Mariusza Pudliszewskiego i pana Michała Rosika. Następnie goście zostali zaproszeni na wigilijny poczęstunek, a po nim uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych. Wychowankom Domu Dziecka zostały przekazane produkty spożywcze, które zakupiono z biletów wstępu na listopadową dyskotekę andrzejkową.

 Galeria zdjęć: