Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach przygotowania Konkursu współpracujemy z nauczycielami przedsiębiorczości, metodykami oraz ekspertami w tej dziedzinie.
Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2016 – kwiecień 2017 roku. Składa się z trzech etapów:
- Pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową (przewidujemy udział min. 5 tys. uczniów na I etapie)
- w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach (do tego etapu przechodzi 40 uczniów).
Zakres tematyczny obejmuje m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego:
- pojęć związanych z przedsiębiorczością,
- zarządzania firmą, marketingu,
- zarządzania ludźmi,
- tworzenia innowacji rozwiązań.
W trakcie Gali Ogólnopolskiej w Łodzi w kwietniu 2017 r. zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Przewidujemy udział ponad 100 osób w tej uroczystości, będą to m.in. uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz, uczelni, liderzy opinii społecznej i eksperci z dziedziny przedsiębiorczości.Załączniki: