„Konstytucja powinna być ojcowizną narodową, w której lud znajdzie jednocześnie pożywienie dla ducha i pożywienie dla ciała”.

Franncois Noel Babeuf

 

W tym roku obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791r. ustawa zasadnicza była efektem

pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego,

które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy

A jego inicjatorami byli między innymi:

król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski,

Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

 

W tym roku szkolnym 4 maja o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Pawłowicach odbyły się GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Na uroczystość przybyli dostojni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. K. Urbańczak, stał się doskonałą okazją, by uzmysłowić wszystkim uczestnikom, jak ważną rolę odgrywają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. I w nawiązaniu do tych właśnie wartości, artyści zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja.

 

 

Kinga Urbańczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria zdjęć: