Oficjalnie zakończono dwie inwestycje Powiatu Leszczyńskiego – przebudowę drogi Garzyn – Górzno i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi. W uroczystym otwarciu drogi – obok władz samorządu powiatu i gminy Krzemieniewo – uczestniczyła przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk.

Wartą ok. 1,3 mln zł przebudowę ok. 2,3 km drogi powiatowej z Garzyna (od skrzyżowania z krajową „dwunastką”) do Górzna sfinansowały samorządy Powiatu Leszczyńskiego oraz gminy Krzemieniewo. Inwestycja obejmowała m.in. poszerzenie jezdni do sześciu metrów, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej i wymianę nawierzchni chodników.

Wzdłuż części przebudowanej drogi powstało 1,5 km ścieżki rowerowej, która stworzyła spójne połączenie z istniejącą już infrastrukturą przebiegającą przez miejscowości Garzyn oraz Górzno. Zbudowano ciąg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (poza terenem zabudowanym) oraz o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W ramach projektu wykonano też zjazdy do posesji, ułożono krawężniki i drenaż. Wartość tej inwestycji to ok. 500 tys. zł, z czego ok. 318 tys. zł to dotacja z budżetu Unii Europejskiej. Obie inwestycje wykonała spółka Drogbud Gostyń.

W uroczystym zakończeniu obu inwestycji uczestniczyła m.in. Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni Powiatu Leszczyńskiego z przewodniczącym Janem Szkudlarczykiem na czele, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, skarbnik powiatu Marcin Wydmuch, radni Gminy Krzemieniewo i wójt Andrzej Pietrula.

 Galeria zdjęć: