Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziców. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, aby sprostać nowym obowiązkom. Chce w nowej rzeczywistości znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu przyjęcie pierwszoklasistów do szkolnej rodziny, tzw. ślubowanie kl. I. Jest to pierwszy sprawdzian dla rodziców i ich pociech. W piątek 27 października 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie odbyła się uroczysta akademia z okazji pasowania na ucznia klasy I, do którego przystąpiło 38 uczniów. Pierwszoklasiści przygotowali się do tej uroczystości już od pierwszych dni ich pobytu w szkole. Uczyli się wierszy, piosenek, a także scenek z życia szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety Cieśli i pani Anny Barygi.

Akademia rozpoczęła się częścią artystyczną prowadzoną przez koleżanki i kolegów z klas VII, pod hasłem „Wyruszamy w podróż po zdobywanie wiedzy”, a następnie „egzaminem” uczniów kl. I sprawdzającym ich umiejętności i wiedzę na poszczególnych stacjach. Każde dziecko odniosło sukces, czuło się ważne, potrzebne i bezpieczne, czego dowodem były wzruszone twarze rodziców . Następnie odbyła się ceremonia ślubowania i pasowania, której dokonał dyrektor szkoły – Leonard Kaczmarek oraz wicedyrektor Elżbieta Juskowiak Podniosłym akcentem uroczystości był moment ślubowania uczniów złożonego na Sztandar Szkoły. Pasowanie odbyło się w obecności nauczycieli, rodziców, uczniów klas III, przedszkolaków oraz zaproszonych gości. Wzorowo zdając swój pierwszy egzamin udowodnili, że zasłużyli na miano ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie.

Na pamiątkę pasowania każdy uczeń otrzymał: dyplom okolicznościowy, legitymacje szkolną oraz tuby mleczne ufundowane przez Radę Rodziców. Koleżanki i koledzy z klas starszych, przedszkolacy, a także przedstawiciele Trójek klasowych wręczyli wspólne prezenty dla wszystkich klas I w postaci pomocy dydaktycznych za co im ogromnie DZIĘKUJEMY!!! Na zakończenie pierwszoklasiści wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.

Wszystkim Pierwszakom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, nawiązywaniu nowych przyjaźni i wiele radości.

 

 

 

 Galeria zdjęć: