Informuję, że Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje szkolenia uzupełniające*
z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne).

 W myśl ustawy o ochronie roślin rolnicy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia
z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym co 5 lat i taki jest okres ważności wystawianych na szkoleniach zaświadczeń. Szkolenia realizuje firma ROL-WIR Sp. z o.o. (jako spółka Wielkopolskiej Izby Rolniczej), która posiada uprawnienia do organizowania takich szkoleń.

Program szkoleń obejmuje 7 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem oraz, po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem zaświadczenia ważnego na kolejne 5 lat.

Szkolenie może odbyć się w danej miejscowości po zgromadzeniu grupy minimum 25 osób.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia chętnych przyjmuje Biuro Powiatowe WIR w Lesznie, ul. 1 Maja 1, pod numerem telefonu 606 347 040.

 

        Paweł Dopierała

Kierownik BP WIR w Lesznie

 

 

*szkolenia uzupełniające przeznaczone są dla osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach. Pozostałe osoby muszą ukończyć szkolenie podstawowe, dwudniowe.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ:

12.02. 2018 r. godz. 10:00 sala wiejska w Oporówku

28.02.2018 r. godz. 10:00 sala wiejska w Garzynie

Zapisy na szkolenie u sołtysów poszczególnych wsi oraz w Urzędzie Gminy pok. 24 (tel. 655369220)