Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  organizuje spotkanie informacyjne dla instytucji chcących pozyskać środki w ramach poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020). Spotkanie to jest dedykowane szczególnie instytucjom, które nie pozyskiwały środków w ramach w/w poddziałania.

 Załączniki: