Sołtys i Rada Sołecka wsi Krzemieniewo

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

Urząd Gminy w Krzemieniewie

 

Zapraszają na rajd rowerowy:

 

„ PATRIOTYCZNA KRZEMIENIÓWKA"

 

 

Dnia 5.05.2018 r. (sobota)

 

  

TRASA (ok. 22 km):

Start godz. 14.00 przy Gminnym Centrum Kultury

w Krzemieniewie   

Następnie:   Grabówiec- Oporowo - Oporówko    -  Lubonia - 

  Pawłowice   -  Kociugi  -  Drobnin  - 

Krzemieniewo (GCK)

 

Dla zarejestrowanych uczestników rajdu

organizatorzy zapewniają:

-     ubezpieczenie uczestników rajdu

-     zabezpieczenie trasy

-     samochód serwisowy

-     ratowników  przedmedycznych

-  grochówkę

-     nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu

- loterię z nagrodami

 

 

Rejestracja w dniach:

16.04 - 2.05.2018 r. (do godz. 12:00)

   Urząd Gminy Krzemieniewo

Biuro Obsługi Klienta

 (podczas rejestracji prosi się o podanie: imię, nazwisko, adres

oraz numer PESEL)

 

Uczestników rajdu zachęcamy do jazdy w barwach narodowych.

Serdecznie zapraszamy !!!Galeria zdjęć:Załączniki: