W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Krzemieniewo. Urząd Gminy przyjmuje wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, pokój nr 24.

Wniosek należy złożyć przed zbiorem uprawy.

 

System monitoringu suszy rolniczej:

 http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ Załączniki: