17 sierpnia 2018 r. 
Start rajdu: Pałac w Pawłowicach, godzina podawana przy rejestracji uczestników 
Meta rajdu: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej godz. 22.30 

Zapisy na rajd (imię i nazwisko, adres, PESEL) prowadzi Urząd Gminy Krzemieniewo, tel. 655369231, do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 

Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest w pełni oświetlony i sprawny rower. 

ZAPRASZAMY!Załączniki: