Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dla osób chcących pozyskać fundusze na rozwój działalności gospodarczej. Podczas spotkania omówione zostaną: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu) oraz pozadotacyjne formy wsparcia. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie.

Spotkania odbędą się:

-  w środę, 22 sierpnia 2018r., w godzinach od 10:00 do 12:00 w Stacji Biznes w Lesznie przy pl. Metziga 1.

- w czwartek, 23 sierpnia 2018r., w godzinach od 10:15 do 12:15 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (I piętro).

- w piątek, 24 sierpnia 2018r., w godzinach od 09:00 do 11:00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, przy ulicy Rynek 17, w Sali nr 18 (I piętro).

Zgłoszenia na spotkania w Lesznie i Rawiczu przyjmuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie pod numerami telefonu: 65 529 68 06 / 65 525 69 66 lub na adres e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl.

Zgłoszenia na spotkanie w Kościanie przyjmuje Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie pod numerami: 65 512 77 83 / 797 508 207, lub na adres e-mail: biuro@owp.koscian.net.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia poprzedzającego spotkanie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Pl. Kościuszki 4b, 64 -100 Leszno

Tel. 65 525 69 66, 65 529 68 06

e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl