OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzemieniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Krzemieniewie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Krzemieniewo, przyznano następujące numery:
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
14
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA SOBECKIEGO
NASZA GMINA NASZ DOM
15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA GARBACZA
KRZEMIENIEWO 2.0
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Krzemieniewo, przyznano następujące numery:
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
16
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUBONI
17
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAMIĘ OSIEDLA
18
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
MICHAŁA CHWALISZEWSKIEGO
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Krzemieniewie
Stanisław Hałas