OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzemieniewo zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Krzemieniewie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzemieniewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1.
GARBACZ Marek, lat 36, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Drobnin,
zgłoszony przez KWW MARKA GARBACZA KRZEMIENIEWO 2.0
2.
SOBECKI Radosław, lat 42, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Oporówko,
zgłoszony przez KWW RADOSŁAWA SOBECKIEGO NASZA GMINA NASZ DOM
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Krzemieniewie
Stanisław Hałas