Urząd Gminy w Krzemieniewie, informuje o obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej do dnia 15 listopada 2018 r. 

Jednocześnie przypominamy, że przed podłączeniem do sieci, należy złożyć do Urzędu Gminy w Krzemieniewie wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków oraz powiadomić telefonicznie Zakład Usług Wodnych we Wschowie.

 

 

Warunki jakie powinna spełniać wewnętrzna instalacja kanalizacyjna:

 

1.   Połączenie instalacji wewnętrznej z siecią za pomocą rur PCV160 ze spadkiem w kierunku sieci min 1%

2.   Połączenia muszą być szczelne, aby zapobiec infiltracji wody opadowej i wód gruntowych

3.   Zakaz podłączenia do sieci kanalizacyjnej wód opadowych (rynny i rury spustowe oraz studzienki terenów utwardzonych)

4.   Instalacja wewnętrzna powinna posiadać odpowietrzenie

5.   W razie konieczności na instalacji powinien być zamontowany zawór zwrotny

6.   Przed zasypaniem wykopu i utwardzeniu terenu po pracach ziemnych należy powiadomić telefonicznie Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. pod nr 607 393 907 w celu uzgodnienia terminu odbioru instalacji.

 

Po powiadomieniu nastąpi odbiór zgłoszonych instalacji przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. oraz dopełnienie spraw formalnych.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr telefonu 065 540 13 04 lub kom. 603 502 766 P. Franciszek BryjakZałączniki: