ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam,  że pierwsza sesja nowo wybranej Rady, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Krzemieniewo, odbędzie się w dniu :

 

23 listopada 2018 r.  godz. 13,00

w sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie.

 

 

Przedmiotem obrad będzie :

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Wybór zastępcy przewodniczącego rady.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

                                                         Z poważaniem

                                                         Wójt

                                                      mgr Andrzej Pietrula