W listopadzie zrealizowano zakup sprzętu ratowniczego sfinansowanego ze środków uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości.

OSP Pawłowice miało do rozdysponowania kwotę ponad 40. 000 zł, a OSP Krzemieniewo ponad 38. 000 zł.

Jednostka w Pawłowicach zakupiła pompę firmy Holmatro i zestaw uniwersalny nożyco - rozpieracz, również tej firmy oraz pilarkę spalinową. Z kolei jednostka w Krzemieniewie zakupiła m. in. deskę ratowniczą, szyny Kramera, torbę z butlą tlenową, agregat prądotwórczy, pilarkę, stojak z lampami, zabezpieczenia na poduszki airbag i przednią szybę, latarkę akumulatorową oraz nożyce do obcinania pedałów hamulca i sprzęgła w pojazdach.

- Każde wsparcie naturalnie bardzo nas cieszy. Nowy sprzęt będzie służył mieszkańcom, ale oby jak najrzadziej - mówi Mariusz Ptak, komendant gminnej straży.

Warto wspomnieć, że przy zakupie sprzętu za niemal 80. 000 zł wymagany wkład Urzędu Gminy wyniósł zaledwie 1 proc.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się na początku grudnia, w obecności władz gminy i przedstawicieli straży.

Nasze jednostki otrzymały też wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, w którym również znalazł się wkład pieniężny Urzędu Gminy.

OSP Krzemieniewo przeznaczyło 17. 000 zł na wymianę okien w remizie oraz kompleksowy remont salki narad. Również

OSP Belęcin kwotę 5. 500 zł przeznaczył na remont swojej remizy. W przypadku OSP Pawłowice ponad 7. 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego.Galeria zdjęć: