Od 1 stycznia 2019  r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  ww. usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczyński.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,

 po umówieniu terminu wizyty.

 

W powiecie leszczyńskim zgłoszeń należy dokonać telefonicznie

pod numerem tel. 65 5296801

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego.

Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktu.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Krzemieniewo odbywa się w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Krzemieniewo. ul. Dworcowa 34, pok. Nr 5

Pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Poznaniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Poniedziałek

od godz. 08:00

do godz. 12:00

Środa

od godz. 08:00

do godz. 12:00

Piątek

od godz. 12:00

do godz. 16:00