Wójt Gminy Krzemieniewo, Radosław Sobecki serdecznie zaprasza osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w Programie skierowanym dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krzemieniewo.

Pierwszym etapem Programu będzie rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych             i pozyskanie informacji zwrotnych dotyczących skali zainteresowania różnymi formami aktywizacji. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie w terminie od 1.02.2019 roku do 31.03.2019 roku.