Szanowni Rodzice,

 

            Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, że 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

            W związku z tym zmieniona zostanie organizacja pracy w: 

- Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach,

- Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie,

- Zespole Szkół Gminy Krzemieniewo w Garzynie,

- Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie.

Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoły i przedszkola zorganizują w miarę możliwości zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć. Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zgłaszanie wicedyrektorom Szkół i Dyrektorowi Przedszkola, uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu.

            Jednocześnie przypominamy, że dni egzaminu ósmoklasisty, tj. 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. ustalone były na początku roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (dotyczy również III klasy gimnazjalnej), zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz  organ prowadzący Szkołę.

W dniach tych uczniowie klasy ósmej piszą egzaminy.

            Informujemy również, że w razie zmiany sytuacji związanej ze strajkiem, będziemy natychmiast informować Państwa o ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania szkoły w czasie strajku.