Sołtys i Rada Sołecka wsi Krzemieniewo

Urząd Gminy w Krzemieniewie

 

Zapraszają na rajd rowerowy:

 

KRZEMIENIÓWKA

 

Dnia 4.05.2019 r. (sobota)

 

  

TRASA (ok. 20 km):

Start godz. 15.00 przy Parku Edukacji Przyrodniczej

w Krzemieniewie  

Meta na boisku sportowym w Krzemieniewie (os. Przylesie)

 

Dla zarejestrowanych uczestników rajdu

organizatorzy zapewniają:

-     ubezpieczenie uczestników rajdu

-     zabezpieczenie trasy

-     samochód serwisowy

-     ratowników  przedmedycznych

-  grochówkę

-     nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu

- loterię z nagrodami (główna nagroda rower )

 

 

Rejestracja w dniach:

15.04 - 30.04.2019 r. (do godz. 12:00)

   Urząd Gminy Krzemieniewo

pok. nr 6

(podczas rejestracji prosi się o podanie: imię, nazwisko, adres

oraz numer PESEL)Załączniki: