Zarząd Stowarzyszenia Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się
11 kwietnia br. o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury
w Krzemieniewie.


Przewodnicząca Stowarzyszenia
Jadwiga Nowak