Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Obraz

1) „Wyposażenie Grilowiska w Drobninie”
Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2014, 

Wartość całkowita projektu: 15 974,61 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 10 390,00 zł


2) „Budowa stacji uzdatniania wody w Mierzejewie gm. Krzemieniewo”


Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2014, 

Wartość całkowita projektu: 1.129.220,61 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 688.549,15 zł


3) „Wymiana podłóg na sali wiejskiej w Karchowie”


Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2014, 

Wartość całkowita projektu: 23.868,57 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 14 391,47 zł


4) „Doposażenie placu zabaw w Oporówku”

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2014, 

Wartość całkowita projektu: 12.122,15 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 7884,32 zł


5)  ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej odc. Zbytki- Krzemieniewo”

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2013, 

Wartość całkowita inwestycji: 242 226,51 zł

Wartość dofinansowania: 157 545,00 zł


6) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku środowiskowym w Drobninie

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji projektu:

Rok 2011, 

Wartość całkowita inwestycji: 316.766,19 zł

Wartość dofinansowania: 206.026,00 zł


7) „Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno-rekreacyjnej w czterech miejscowościach na terenie gminy Krzemieniewo” 

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Okres realizacji projektu: 

Rok 2009 

Wartość całkowita inwestycji : 81.407,88 zł 

Wartość dofinansowania: 28.343 zł 

Opis zadania: 

W ramach projektu wykonano następujące inwestycje: 
- remont Sali wiejskiej w Nowym Belęcinie 
- wyposażenie boiska w Górznie 
- wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach 
- wyposażenie boiska do siatkówki w Pawłowicach 


8) „Remont parkingów obsługujących boisko sportowe "Orlik" ul. Sportowa w Krzemieniewie” 

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Okres realizacji projektu: 

Rok 2010 

Wartość całkowita inwestycji : 122.036,21 zł 

Wartość dofinansowania: 75.022,00 zł 


9) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę placu parkingowego w Garzynie” 

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Okres realizacji projektu: 

Rok 2010, 

Wartość całkowita inwestycji: 208.854,57 zł 

Wartość dofinansowania: 126.397 zł 

Opis zadania: 

Budowa placu parkingowego przy Gminnym Centrum Kultury w Garzynie. Ogrodzenie placu zabaw oraz urządzenie terenu zielonego. 


10) „Remont Sali wiejskiej w Karchowie” 

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Okres realizacji projektu: 

Rok 2010, 

Wartość całkowita projektu: 26.494,23 zł 

Wnioskowana wartość dofinansowania: 15.201,60 zł 


11) „20-lecie samorządu terytorialnego w Gminie Krzemieniewo - impreza kulturalna oraz wydanie folderu.” 

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Okres realizacji projektu: 

Rok 2010, 

Wartość całkowita projektu: 13.411,06 zł 

Wnioskowana wartość dofinansowania: 8.596,00 zł