Obraz   


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie
mająca na celu budowę siłowni zewnętrznych w dwóch miejscowościach gminy Krzemieniewo w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przewidywany wynik operacji:

- nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 2 sztuki

- budowa dwóch siłowni zewnętrznych 

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek