Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Obraz

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice” 

W dniu 02.08.2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.4. „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

Koszty całkowite Projektu: 3 103 398,00 PLN 
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 916 789,80 PLN 

Realizacja Projektu obejmuje między innymi budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,40 km. Dodatkowo zostaną podłączone do niej 942 osoby. 

Obraz

Zakończenie inwestycji 

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Pawłowice” była jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę Krzemieniewo. W kwietniu br. zakończono realizację inwestycji, na którą Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 roku. Prace zostały podzielone na trzy etapy. W ramach projektu wybudowano 6,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków. Obecne każdy mieszkaniec Pawłowic ma możliwość włączenia swojego gospodarstwa domowego do sieci kanalizacyjnej. 
Całkowita wartość zadania wynosi 3.103.398,00 PLN z czego Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.916.789,80 PLN, co stanowi 75,97% kwoty wydatków kwalifikowalnych. 

Obrazek